แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับประมูลเศษสแครป

    รับประมูลสแครป รับซื้อสแครป หรือเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท พลาสติก โลหะมีค่า และอิเล็กทรอนิกส์ รับซื้อสแครป ในพื้นที่ EEC ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นำมาคัดแยกและแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ด้วยนวัตกรรมการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและถูกกฎหมาย เราใส่ใจในทุกกระบวนการจัดการในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรามีมาตรการและการจัดการในโรงงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนกาEMI ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร Bangkok Free Trade Zone โดยให้บริการในด้านการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต Scrub BOI จัดการของเสีย BOI ของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้วยพื้นที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและสามารถรองรับปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมได้มากถึง 3,000 ตันต่อเดือน

    หมวดหมู่ : กำจัดกากอุตสาหกรรม

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า